Aluvanne.fi -sivusto on BPW Kraatz Oy:n rengasosaston toiminnan päättymisen seurauksena siirtynyt
Oy Euro-Tyres Finland Ltd:n
haltuun.